മെറ്റെയോറ, ഗ്രീസ് Meteora ╰⊰¸¸.•¨* Malayalam (India)

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

23548192826_4d0a84f5b1_b

മെറ്റെയോറ, ഗ്രീസ്

ഗ്രീസിലെ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സന്യാസിമഠ സമുച്ചയങ്ങളാണ് മെറ്റെയോറ. ഇവിടെയുള്ള 6 മഠങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ചെങ്കുത്തായ മണൽക്കൽ ശിലകളുടെ ഉച്ചിയിലാണ് പടുതുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെസ്സല്ലിയിലെ പിനിയോസ് നദിക്കും പിൻഡോസ് പർവ്വതനിരയ്ക്കും സമീപത്തായാണ് മെറ്റെയോറ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

Wikipedia

 

예수 그리스도 나의 구세주 나의 방패 Jesus Christ My Messiah My Shield ╰⊰¸¸.•¨* Korean

http://orthodoxchurchinkorea.blogspot.com

ORTHODOX CHURCH IN KOREA

60caf682855ae16f25f9b24ce7796987--flower-photography-south-korea

tumblr_mu5f72gH5O1rxqr8so1_500

예수 그리스도 나의 구세주 나의 방패

Jesus Christ My Messiah My Shield

╰⊰¸¸.•¨*

http://catechumen.tumblr.com

catechumen.tumblr.com/post/63083976137/예수-그리스도-나의-구세주-나의-방패-jesus-christ-my-messiah-my

예비신자 Catechumen

 

Sanktulo Carranog de Irlando, Kimrio & Cornualles (+6-a jarcento) ╰⊰¸¸.•¨* Esperanto

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Llangrannog-from-south-cliffs

Llangrannog, Kimrio

Edited-04.Llangrannog-Beach-CRMW22-1680x1050

Sanktulo Carranog 

de Irlando, Kimrio & Cornualles

(+6-a jarcento)

Carannog13may9-1.jpg

Sanktulo Carantoc estis kelta sanktulo de la frua 6-a jarcento.

Li naskiĝis en la antaŭ kimra regno Ceredigion, kaj estis filo de reĝo de tiu lando (aŭ Ceredig aŭ ties filo Corun). Tamen li mem ne deziris heredi la tronon, kaj fuĝis al la marborda vilaĝo Llangrannog. Kolombo forportis la rabotaĵojn produktatajn kiam li estigis fajron, kaj Carantoc fondis preĝejon en la loko kie la birdo formetis ilin. Li translokiĝis al Kornvalo antaŭ ol prediki en Irlando. Post kiam li revenis en Kimrion li Continue reading “Sanktulo Carranog de Irlando, Kimrio & Cornualles (+6-a jarcento) ╰⊰¸¸.•¨* Esperanto”