Video: Saint Nikolai kapell utanför Rättvik, Sverige – Swedish

http://edelweissofmyheart.wordpress.com EDELWEISS OF MY HEART St Nikolai kapell utanför Rättvik, Sverige I skogarna utanför Rättvik låg ett ortodoxt kapell. Det inreddes av en grekisk prästmunk, fader Eusevios Vittis, på 1970-talet. Han flyttade 1980 tillbaka till Grekland, och blev där känd som en andligt vis man. Kapellet hölls i stånd av S:t Nikolai ortodoxa brödraskap, som såg …