Chủ nghĩa vô thần là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com HAVE FAITH – ORTHODOXY Chủ nghĩa vô thần là gì? Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chủ nghĩa vô thần không phải là một sự phát triển mới. Thi Thiên 14: 1, được viết bởi vua Đa-vít khoảng 1.000 năm trước Công nguyên, đề cập …